Home Aceh Tutup Poraja Aceh Jaya, Ini Harapan Tgk Yusri